UPRAVLJAČKA STRUKTURA​

Kompanija je podijeljena u dva sektora, koja su međusobno integrirana i nerazdvojiva. Mi ne funkcionišemo odvojeno, mi smo skup koji radi zajedno i to je naša prednost i na taj način osiguravamo kvaliteta. Mi se međusobno nadopunjujemo, djelujemo timski i na taj način pružamo maksimum.