HISTORIJAT​

Kompanija «Uniprojekt» komerc inžinjering d.o.o. Zenica je osnovana 22.11.1990. godine kao prvi privatni projektni biro u Zenici. Te godine naš osnivač pravi presedan, izuzetno neobičan za stanovništvo SFR Jugoslavija, odustaje od Ugovora o stalnom radnom odnosu u najvećoj Projektantskoj kući u našem gradu «Prostor Inženjering» Zenica i odlučuje da se okuša u privatnom sektoru.

Gđa. Mira Husremović, dipl.ing.arh., naš osnivač, vlasnik i još uvijek Generalni direktor uspješno vodi ovu firmu kroz već mnogo godina. Kao i tada, te davne 1990. godine, pa i sada, osluškuje potrebe tržišta, prati svjetske trendove i stvara nešto Novo! Ispod je kratki historijat koji najbolje oslikava našu moć prilagodbe i adaptacije na situaciju:

PERIOD

POSLOVANJE PREDUZEĆA

22.11.1990. godine – decembra 1991. godine

Kompanija je prvenstveno registrovana kao projektantska kuća sa svim potrebnim ovlaštenjima, a uža specijalnost joj je bila izrada projektnih rješenja enterijera i enterijerske opreme. U to vrijeme kompanija je brojala 3 uposlena. Prvenstveno je bila orijentisana na izradu projektne dokumentacije za adaptacije, sanacije, rekonstrukcije objekata, kao i idejna rješenja stambenih i poslovnih objekata.

Decembar 1991. godine – 1993. godine

Pored projektovanja, kompanija se počinje baviti i izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, te je izvršena doregistracija kompanije i proširio se spektar njenih usluga. U ovom periodu kompanija je prvenstveno radila adaptacije i izvođenje radova na enterijerskom uređenju trgovačkih i ugostiteljskih objekata, tačnije, izvodila je radove na osnovu svojih projekata adaptacije i enterijera

1993. godina – 1996. godine

Za vrijeme ratnih dejstava kompanija nije tržišno poslovala, a svoju opremu je ustupila na korištenje Inženjerskom bataljonu u Zenici

1996. godina – februara 2009. godine

Kompanija se bavila isključivo izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova, te je u tom periodu sektor operative doživio procvat

2009. godine – do danas

Donesena je odluka da se ponovo aktivira sektor projektovanja, koji je u prethodnom periodu bio skroz ugušen. U početku je sektor projektovanja bio orijentiran samo na potrebe Kompanije. Bavili su se projektovanjem objekta za tržište, koje je kasnije kompanija i izvela, te bili tehnička podrška sektoru operative u sferi rješavanja detalja i vođenja gradilišta. Međutim, to je trajalo kratko vrijeme i kompanija odlučuje da sektor projektovanja ponovo počne i tržišno projektovati. Tako da danas kompanija broji dva sektora: sektor za projektovanje i usluge nadzora, te sektor operative za izvođenje građevinskih i građevinsko – zanatskih radova, te Projekt Menadžment. Ova dva sektora su uspjela ostvariti dobru saradnju i međusobno se nadopunjuju.